[Ulquiorra x Orihime] Love at first sight

เมื่อหญิงสาวไร้เดียงสา ถูกโชคชะตาเล่นตลก นำพาหนุ่มรูปงามมาให้เจอะเจอ ความสัมพันธ์
ของทั้งคู่จะเริ่มต้นและพัฒนาไปอย่างไร ความรักของทั้งคู่จะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่
ต้องติดตามชม